.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Životní tepna Nil

Životní tepna Nil | Povrch | Podnebí | Nil | Počasí


Téměř celé území Egypta leží v tropické zóně sucha. A přesto není celá země pouští, a to díky Nilu, nejdelšímu toku naší planety.

Egypt se rozkládá na téměř jednom milionu kilometrů čtverečních, avšak pouhá čtyři procenta území jsou obydlena. Obrovská africká země, která se přes Sinajský poloostrov rozpíná až do Asie, se stává téměř bez výjimky z pouští a polopouští. 
Životní tepnou země je Nil, který zemí protéká v délce 1.500 kilometrů a své břehy proměňuje v úrodné oázy. Životodárný vodní tok ústí široce rozvětvenou deltou do Středozemního moře. Zde se nacházejí největší města Egypta včetně hlavního města Káhiry se 12 miliony obyvateli. 
Podél úzkého, ale velice úrodného pruhu země kolem Nilu žije převážná část egyptského obyvatelstva. V období každoročních povodní mezi srpnem a zářím chrlí Nil do údolí v průměru 8.500 metrů krychlových za vteřinu, a tím umožňuje pěstování krmiva a zimního obilí. 
Většina egyptských obyvatel žije ze zemědělství. Od výstavby Asuánské přehrady jsou půdní výnosy podstatně stabilnější a životní podmínky podél Nilu se výrazně zlepšily. Obří přehrada reguluje povodně a zadržuje vodu v Násirově jezeře. V oázách a polopouštích žijí Beduíni zabývající se pastevectvím a chovem velbloudů. Počet obyvatel se během posledních 30 let zdvojnásobil.Povrch

Egypt se rozkládá v severovýchodní části Afriky (mezi 22 a 32 stupněm zeměpisné šířky), na Sinajském poloostrově a několika ostrovech v Golfském zálivu a Rudém moři. Na severu je ohraničen Středozemním mořem, na východě Rudým mořem a Izraelem (255 km), na jihu sousedí se Súdánem (1.273 km) a na západě s Libyí (1.150 km). Moře tvoří hranici v délce 2.540 kilometrů. Egypt se dělí na čtyři hlavní geografické oblasti. Nilské údolí (necelá 4 % Egyptské rozlohy ) a delta, Arabská poušť na východě mezi Nilem a Rudým mořem (Východní poušť, na jihu přecházející v poušť Núbijskou, má hornatý a kamenitý charakter – maximálně 2.187 m n. m.), Libyjská poušť na západě (Západní poušť, písčitý charakter) a Sinaj (Sinajský poloostrov). Nejdůležitější oblastí pro Egypt je údolí Nilu a zejména pak jeho rozlehlá delta na severu. V Libyjské poušti se nachází nejhlubší Egyptská proláklina Kattara (133 metrů pod hladinou moře). Sinaj je severovýchodní část Egypta o rozloze 61.000 km2, ohraničená Izraelem, Suezským a Arabským zálivem a Středozemním mořem. Má pouštní charakter a hornaté vnitrozemí – nejvyšší hora Katrína 2.642 m n. m. Na Sinaji a v Arabské poušti se nachází hustý systém takzvaných wádí, koryta vyschlých řek, které se při deštích naplňují.Podnebí

Egypt se nachází v suchém subtropickém pásmu. Rozlišujeme dvě roční období: letní - od května do října (teploty dosahují i 46 stupňů ve stínu) a zimní od listopadu do dubna (teploty se pohybují okolo 20 a na jihu 30 stupňů). Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou okolo 18 stupňů. V poušti pak rozdíl může činit i 40 stupňů (40 stupňů přes den a okolo nuly v noci). Srážky v Egyptě bývají zejména na severu (Alexandrie, Káhira), po výstavbě Asuánské přehrady a zvýšenému výparu se i v Horním Egyptě můžeme setkat s deštěm. Málo často, ale vydatné srážky se vyskytují na Sinaji, kde zaplavují vyschlá koryta řek wadí a přilehlá území.Nil

Nil je jedinou stálou egyptskou řekou. Se svou délkou 6.670 kilometrů (tato délka je spočítána i s řekou Kagerou, samotný Nil pak má 5.584 kilometrů) je nejdelší řekou na světě (povodí Nilu je 2.881.000 km2). Pramení severovýchodně od jezera Tanganika na území Burundi, a protéká skrze Burundi, Rwandu, Tanzánii, Ugandu, Súdán a Egypt, kde ústí do Středozemního moře rozsáhlou deltou se dvěma hlavními rameny (rozloha delty je 22.000 km2). Do doby, než se spojí s Modrým Nilem, má tok Nilu několik názvů. Ruvyronza, Ruvuvu, Kagera, L. Ukerewe, Victoria Nile, Albert Nile, Horský Nil, Bílý Nil a Nahr an Níl. Dvakrát ročně přináší Nil Egyptu záplavy, a to v červnu a říjnu, které jsou způsobeny zesíleným přítokem Modrého Nilu a Atbary. Díky výstavbě přehrad Asuánu je však jeho tok silně regulován. První malá Asuánská přehrada byla postavena v roce 1902 a roku 1971 byla dokončena druhá Asuánská přehrada.

Historické události, jako expanze faraonského Egypta směrem na jih do Núbie, jsou často upřesňovány v souvislosti s nilskými katarakty. Většinou se však neuvádí, kde se tyto katarakty nacházejí, takže: první nilský katarakt se nachází jižně od Asuánu, druhý  několik málo kilometrů jižně od hranic Egypta se Súdánem, třetí kousek pod dvacátou rovnoběžkou, čtvrtý a pátý  přibližně ve stejné poloze na osmnácté rovnoběžce (nad městy Karína a Atbara, Nil mezi oběma katarakty vytváří velký k severu vystupující zákrut) a konečně šestý katarakt se nachází několik kilometrů severně od hlavního města Súdánu – Chartumu, přibližně na úrovni ústí řeky Senegal do Atlantského oceánu (západní pobřeží Afriky).Počasí

V Egyptě je na české poměry velice hezky. Teploty často v létě překračují 40 oC, zvlášť ve Středním a Horním Egyptě a pochopitelně v pouštních oblastech. K výraznějšímu zlomu dochází přibližně v říjnu a listopadu. V zimních měsících jsou teploty v Egyptě přijatelnější pro cestování (zima je zde považována za turistickou sezónu), v Káhiře se pohybují okolo 20 oC, na jihu v okolí Asuánu pak kolem 30 oC. Je třeba upozornit na nepříjemně studené noci v zimních měsících, zejména v poušti. V zimních měsících můžete zažít déšť nejen na severu území, což je typické např. pro Alexandrii a částečně i pro Káhiru, ale díky vypařování vody z obrovské plochy Asuánské přehrady, i v Horním Egyptě. Na pobřeží Rudého moře je proměnlivost počasí častější, hlavně od pozdnějšího podzimu do jara, ale nemusí mít bezprostředně za následek deště a stále je zde rozhodně příjemněji než u nás. Moře se od ledna pohybuje okolo 20 - 22 oC a většinou fouká studený vítr. Toto počasí trvá až do března.